WIZJA

Nasza inicjatywa ma na celu zachowanie i przekształcenie ZETO w miejsce, które będzie  hołdować dziedzictwu modernizmu, ale także spełniać nowoczesne potrzeby i cele nowych użytkowników. Zależy nam na przywróceniu obiektowi jakości architektonicznej  i sprawieniu, by stał się on punktem życia społecznego i kulturalnego dla sąsiedztwa i wszystkich mieszkańców Wrocławia. Nadrzędnym celem naszej kampanii jest ożywienie budynku ZETO, by stał się on integralną częścią tkanki miejskiej. 

NASZA STRATEGIA

1. Zbudowanie społeczności. Znalezienie partnerów i wsparcia. 

2. Celebracja piękna urbanistycznego i architektonicznego budynku.

3. Rozpoczecie publicznej debaty: co ze zeto?

4. Organizacja wydarzeń, warsztatów, konsultacji, dyskusja o przyszłości budynku.

5. Znalezienie potencjalnych inwestorów, których chcieliby zrewitalizować ZETO!